2019-01-14

Posted on

Į mūsų advokatų profesinę bendriją teisinės pagalbos kreipėsi fizinis asmuo dėl ginčų su juridiniu asmeniu, kurie kilo dėl tarp šalių pasirašytos nekonkuravimo sutarties vykdymo bei nutraukimo. Teisines paslaugas teikė advokato padėjėjas Simonas Makrickas, kuriam pavyko įrodyti, kad asmuo (buvęs darbuotojas) ne tik teisėtai vienašališkai inicijavo bei nutraukė nekonkuravimo su darbdaviu sutartį, tačiau turi ir teisėtą reikalavimą darbdavio atžvilgiu dėl kompensacijų išieškojimo iš darbdavio, galiojant nekonkuravimo susitarimui.

Advokato padėjėjas Simonas Makrickas akcentuoja, kad pagal Lietuvoje vyraujančią praktiką, dauguma atveju, darbdaviai yra linkę piktnaudžiauti savo padėtimi, vykdant nekonkuravimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tačiau mūsų šalies įstatymai nenumato galimybės darbdaviams vykdyti nekonkuravimo sutarties jiems palankiu, ar patogesniu būdu – t.y. mokėti kompensacijų jų pasirinktu apsisprendimu, kada tai darbdaviui yra patogu ar tikslinga. LR Darbo kodekso 38 str. 5 d. aiškiai nustatyta, kad bet kuris darbuotojas turi teisę nutraukti nekonkuravimo sutartį su darbdaviu, jeigu darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti nekonkuravimo kompensaciją (ar jos dalį) daugiau kaip du mėnesius. Nutraukus nekonkuravimo sutartį, darbdavys nėra atleidžiamas nuo prievolės sumokėti sulygtą kompensaciją.

2019-01-11

Posted on

Šiandieną buvo gautas prokuroro nutarimas nutraukti ikiteismini tyrimą, kuriame tėvams buvo pareikšti įtarimai ir kaltinimai tyčiniu vaiko sužalojimu.

Atlikus įtariamųjų (tėvų) apklausas, nurodomų tariamų sužalojimų analizę ir vertinimus – advokatui Aleksander Višnevski ir advokato padėjėjui Simonui Makrickui pavyko įrodyti, kad jokių sužalojimų iš tiesų niekada nebuvo – visi kaltinimai dėl vaiko sužalojimo yra tiesiog nepagrįsti.

Svarbu akcentuoti, kad ikiteisminio tyrimo pradžioje, ikiteisminį tyrimą atliekančių asmenų nuomone, vaiko sužalojimas buvo akivaizdus faktas, tėvams buvo siūloma tiesiog prisipažinti. Klientai (tėvai) džiaugiasi, kad visgi nusprendė pasinaudoti mūsų advokatų profesinės bendrijos atstovų gynyba ikiteisminio tyrimo metu.

2018-12-18

Posted on

Bendrijos atstovas, advokato padėjėjas Simonas Makrickas, teikė teisines paslaugas sudarant ir tvirtinant didelės vertės tarptautinį sandorį.

Juridinio asmens vadovas ir akcininkas dar 2018 m. vasario mėn. kreipėsi į advokato padėjėją Simoną Makricką dėl teisinių paslaugų: akcijų pirkimo-pardavimo sutarties parengimo, derinimo, bendradarbiavimo derybose, sandorio tvirtinimo notarų biure bei visų kitų su akcijų pirkimo-pardavimo sandorio sudarymu susijusių dokumentų parengimo.

Vienas iš Lietuvoje registruotos įmonės pagrindinių akcininkų buvo užsienio šalyje registruota ir veikianti įmonė, todėl metų pradžioje inicijuotos akcijų pardavimo procedūros truko itin ilgą laiką, buvo parengti ir derinami susitarimų projektai, sprendžiami klausimai ne tik dėl įmonės akcijų pardavimo, tačiau ir dėl įmonės pasiekto pelno paskirstymo akcininkams, naujos akcininkų sutarties dėl įmonės valdymo sudarymo. Kliento lūkesčiai buvo patenkinti visiškai, naudojantis teisine pagalba. 2018 m. gruodžio mėn. Lietuvos ir užsienio akcininkams galutinai pavyko itin detaliai susitarti dėl visų esminių klausimų, išsamiai sureguliuoti sklandų akcininkų pasikeitimą ir tarpusavio atsiskaitymą. Nuolatinis tinkamas ir sklandus bendradarbiavimas, dėmesys verslui, leido pasiekti visoms šalims priimtinus sprendimus, o įmonės veikla nebuvo paralyžiuota.

2018-12-12

Posted on

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai (buvęs Šiaulių apygardos administracinis teismas), išnagrinėjo administracinę bylą pagal prokuroro pareiškimą dėl 2008 metais Apskrities viršininko priimtų sprendimų, atkurti nuosavybę į žemės sklypus Bendrijos klientui, panaikinimo, restitucijos taikymo ir vindikacijos.

Teismas atmetė prokuroro pareiškimą dėl sprendimų panaikinimo.

Atmesdamas prokuroro pareiškimą, teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra duomenų, liudijančių apie atsakovų nesąžiningumą, tai, kad teisinis reguliavimas, skirtas nuosavybės teisių atkūrimo procedūroms bei žemės suteikimo neatlygintinai, ir jo taikymas yra sudėtingas bei tai, kad ginčo nuosavybe sąžiningai naudotasi ilgą laiką (apie 10 metų, o teisėtą lūkestį turėti ginčo žemę atsakovas įgijo dar 2001 metais), teismas pripažino, kad bendrijos klientas, buvo įgijęs teisėtą lūkestį netrukdomai naudotis jam suteiktais žemės sklypais ir jo teisės saugomos taikant Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio nuostatas.

Kartu su klientu džiaugiamės laimėta byla, nors tikriausiai, neabejotinai, laukia apeliacinis procesas.

2018-12-05

Posted on

Bendrija sudarė sutartį ir teikia teisines paslaugas įmonei, kuri yra viena didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių, teikiančių maitinimo paslaugas tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.  Bendrijos atstovui, advokato padėjėjui Simonui Makrickui, pavesta atstovauti kliento interesams civilinėje byloje, kurioje sprendžiami tarp šalių kilę turtinei ginčai dėl daugiau kaip 420.000,00 Eurų sumos.

2018-11-30

Posted on

Bendrijos atstovas, advokato padėjėjas Simonas Makrickas, dalyvauja Lietuvos advokatūros ir Lietuvos Caritas iniciatyva surengtame projekte dėl savanoriškų neatlygintinų teisinių konsultacijų bei profesionalių teisinių paslaugų teikimo nepasiturintiems žmonėms („Pro bono“).

2018-11-27

Posted on

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai (buvęs Šiaulių apygardos administracinis teismas), išnagrinėjo administracinę bylą pagal prokuroro pareiškimą dėl 2008 metais Apskrities viršininko priimtų sprendimų, atkurti nuosavybę į žemės sklypus Bendrijos klientui, panaikinimo, restitucijos taikymo ir vindikacijos.

Tai vienas iš tų atvejų, kai už valstybės institucijų padarytas klaidas atkuriant nuosavybę į žemę (kitaip sakant grąžinant žemę), pasekmės kyla ne valstybės institucijai, o fiziniam asmeniui. Teismas, išklausęs bylos šalių, sprendimą skelbs 2018 m. gruodžio mėn. Teismui priėmus sprendimą, pasistengsime detaliau aptarti bylą ir atskleisti teismo sprendimo motyvus.

2018-11-27

Posted on

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-11-27 priėmė sprendimą civilinėje byloje, kuriuo didžiąja dalimi patenkino mūsų bendrijos advokato padėjėjo Simono Makricko rengtą ieškinį atsakovui – įmonei dėl piniginių sumų priteisimo ieškovui – įmonės akcininkui (bendrijos klientui užsieniečiui). Teisinės paslaugos buvo teikiamos anglų kalba.

Byla buvo išskirtinė dėl to, kad Lietuvoje registruotos ir veikiančios bendrovės akcininkas, kuris yra užsienietis verslininkas, buvo suklaidintas Lietuvoje registruotos įmonės direktoriaus ir kito akcininko, dėl to klientas prarado ženklią sumą savo piniginių lėšų.

Byloje mūsų atstovui S.Makrickui pavyko įrodyti, kad užsienietis perdavė pinigines lėšas konkrečiam tikslui pasiekti ir įgyvendinti, o kadangi atsakovas jokio tikslo nepasiekė ir jokių veiksmų (išskyrus lėšų įsisavinimą) neatliko – privalo grąžinti pinigus.

Byloje buvo apklausti ir posėdžių metu išklausyti daugybė liudininkų (kitų įmonių darbuotojų, vadovų), į bylą buvo pateikta virš 900 lapų dokumentinės medžiagos. Bylos teisminis nagrinėjimas pirmoje instancijoje užtruko beveik vienerius metus laiko. Tačiau tai neužkirto kelio mums pasiekti teisingumo. Teismo priimtą sprendimą klientas laiko teisėtu ir pagrįstu, yra patenkintas rezultatu.

2018-11-26

Posted on

Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai, tenkino mūsų advokatų profesinės bendrijos rengtą pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo.

Teismas nurodė, kad praleistas terminas palikimui priimti gali būti pratęsiamas asmeniui, turėjusiam norą ir apsisprendimą palikimo atsiradimo metu palikimą priimti, tačiau neįgyvendinusiam tokios savo valios dėl svarbių priežasčių. Teismas išnagrinėjęs bylą ir išklausęs bylos šalis, konstatavo, kad šiuo atveju akivaizdu, jog pareiškėjai buvo aktyvūs, reiškė norą priimti palikimą, palikimo priėmimo klausimais daug bendravo.

Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai sąžiningai klydo, manydami, kad vieno suinteresuoto asmens kreipimasis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, nurodant juos įpėdiniais, suteiks jiems galimybę priimti palikimą, todėl terminą palikimui priimti atnaujino.

2018-11-22

Posted on

Advokatų profesinė bendrija  kreipėsi su ieškiniu į Kauno apygardos teismą, prašant priteisti iš atsakovų nepagrįstai gautą turtą – 52 493 Eur sumą, taip pat 6700 Eur sumą, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas, o teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Teismas ieškinį priėmė, ir įvertinęs pateiktus argumentus, byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą.

Šiomis dienomis teismų praktika dėl taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių yra kintanti, nėra nuosekli. Todėl klientas yra patenkintas bendrijos pasiektu rezultatu.