2019-02-18

Bendrijos advokato padėjėjas Simonas Makrickas teikia teisines paslaugas Lietuvoje registruotai bendrovei, vykdančiai veiklą visoje Europos Sąjungoje, ginčuose su kita užsienio bendrove. Užsienyje registruota bendrovė kreipėsi į Prancūzijos teismą Paryžiuje su reikalavimu solidariai priteisti žalą iš bendrijos kliento (Lietuvoje registruotos bendrovės) ir draudimo bendrovės.

Advokato padėjėjas Simonas Makrickas anglų kalba teikė prašymus bei motyvuotus atsikirtimus tiek reikalavimus pareiškusiai bendrovei (kurią atstovauja Prancūzijos advokatas), tiek draudimo bendrovei, nurodant aiškiais priežastis, dėl ko mūsų bendrijos klientas nėra atsakingas už žalą, ir neturi jokios prievolės įvykdyti užsienio bendrovės pareikštų reikalavimų.

Draudimo bendrovei geranoriškai atlyginus didžiąją dalį žalos, šalims nepavykus rasti kompromiso, užsienio bendrovė vis dėl to kreipėsi į Prancūzijos teismą Paryžiuje. Mūsų atstovo S.Makricko atsikirtimai buvo oficialiai patvirtinti ir su vertimu į prancūzų kalbą, vadovaujantis Prancūzijos Civilinio kodekso nuostatomis, pateikti teismui Paryžiuje. Procesinis dokumentas yra priimtas nagrinėjimui, civilinės bylos nagrinėjimas tęsiasi.