2019-03-04

Į mūsų advokatų profesinę bendriją NOILEX kreipėsi asmuo dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Kliento (darbuotojo) interesams buvo pavesta atstovauti advokato padėjėjui Simonui Makrickui.

Darbdavys iš pradžių nesutiko su darbuotojo reikalavimais, atsisakė sumokėti dėl neteisėto atleidimo priklausančias darbuotojui išmokėti sumas bei kompensacijas. Todėl dėl neteisėto atleidimo buvo kreiptasi į Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo Ginčų Komisiją.

Darbdaviui susipažinus su raštu parengtais ir išdėstytais reikalavimais, teisiniais argumentais, mūsų bendrijos atstovas darsyk pamėgino inicijuoti taikų ginčo išsprendimą abipusėmis derybomis. Šalims nusiraminus ir pasinaudojus mūsų teikiama mediacija, ginčą pavyko išspręsti taikiai ir abipusiai protingomis sąlygomis. Darbo byloje buvo sudaryta taikos sutartis, kuri buvo pateikta tvirtinti Darbo Ginčų Komisijai dar iki darbo bylos nagrinėjimo pradžios. Klientas nurodo, kad yra patenkintas NOILEX atstovo advokato padėjėjo Simono Makricko suteiktomis teisinėmis pasaugomis, taip pat nurodo, kad sudaryta taikos sutartis visiškai tenkina jo lūkesčius.