TEISMAS SUMAŽINO KONFISKUOTINĄ SUMĄ

2023-09-04

Advokatų profesinė bendrija Noilex / Law Firm Noilex advokatas Aleksander Višnevski, gynė kliento interesus administracinio nusižengimo byloje, kurioje policijos nutarimu buvo konfiskuota automobilio vertė pinigais. Klientas prisipažino padaręs pažeidimą, tačiau nesutiko su konfiskuotinos sumos dydžiu. Advokatui pavyko įrodyti, kad policijos pareigūnai neteisingai nustatė automobilio vertę, todėl priėmė nepagrįstą nutarimą. Teismas įvertinęs abiejų šalių argumentus, sumažino konfiskuotiną sumą 6 kartus.