Veiklos sritys

Bendrija bendradarbiauja su kitomis Lietuvos advokatų kontoromis bei turi partnerių užsienyje – Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Teikia teisinę pagalbą ir konsultacijas klientams kurių bylos nagrinėjamos Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Ispanijoje.

Administracinė teisė

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) sėkmingai atstovauja klientų interesams administracinėse bylose ginčuose su valstybinėmis institucijomis dėl neteisėtų sprendimų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos ir teisės aktų taikymo.

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) gina klientų interesus ir administracinių nusižengimų bylose, kai asmenys yra nepagrįstai patraukiami administracinėn atsakomybėn ar paskirta bauda yra neproporcinga padarytam teisės pažeidimui. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl ir teisinės paslaugos teikiamos atsižvelgiant į kiekvieną atvejį individualiai.

Baudžiamoji teisė

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) gina klientų interesus ikiteisminio tyrimo metu ir atstovaujant baudžiamosiose bylose teismuose. Bendrijos specializacija yra finansiniai nusikaltimai (sukčiavimas, parašų ir dokumentų klastojimas, apgaulinga ir aplaidi buhalterinė apskaita, turto išvaistymas ir turto pasisavinimas, neteisingų duomenų pateikimas mokesčių administratoriui ir kt.), bylos dėl kūno sužalojimų, bylos dėl smurto artimoje aplinkoje, bylos susijusios su Kelių eismo taisyklių pažeidimu ir kt.

Civilinė teisė

Civilinė teisė, tai mūsų visų gyvenimą reguliuojanti teisės šaka. Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) atstovauja klientų interesams derybose, sprendžiant ginčą iki teismo ir civiliniuose ginčuose visų instancijų teismuose. Rengiame procesinius dokumentus užsienio kalbomis (anglų, rusų, lenkų).

Taip pat teikiame užsienio teismų ar komercinių arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje paslaugas. Atstovaujame sprendžiant ginčus komerciniuose arbitražuose. Atstovaujame klientų interesams vykdomosiose bylose, išieškant skolas.

Darbo teisė

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) atstovauja klientų interesams derybose su darbdaviu ir darbuotojais, nagrinėjant darbo ginčus Darbo ginčų komisijose ir teismuose.

Konsultuojame klientus dėl įdarbinimo, atleidimo, perkėlimo į kitą darbo vietą. Rengiame  darbo sutartis, vidaus darbo tvarkos taisykles, materialinės atsakomybės, konfidencialumo ir kitas sutartis.

Komercinė ir sutarčių teisė

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) atlieka įvairių sutarčių ar jų atskirų sąlygų rengimą, peržiūrą, teisinę analizę, teikia teisines konsultacijas ir atstovauja klientų interesams sutarčių sudarymo, vykdymo metu bei pažeidimo atvejais. Konsultuojame Lietuvos ir tarptautines kompanijas visais duomenų apsaugos ir privatumo klausimais.

Bendrija konsultuoja įmonių steigimo klausimais, atlieka teisinės rizikos vertinimus ir teisinius auditus, konsultuoja įmonės vadovus bei akcininkus įvairiais teisės klausimais, teikia įmonės valdymo paslaugas ir įžvalgas kasdieninėje verslo praktikoje ir akcininkų susirinkimuose.

Rengiame ne tik klientų poreikius atitinkančius dokumentus, bet ir sutartis, susitarimus, protokolus. Rengiame dokumentus užsienio kalbomis (anglų, rusų, lenkų). Esant būtinumui parengti dokumentą užsienio kalba, kuria dokumentų nerengiame, bendradarbiaujame su vertėjų biurais, kurie mūsų klientams teikia solidžias nuolaidas.

Mokesčių teisė ir mokestiniai ginčai

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) sėkmingai atstovauja Klientų interesams atliekant mokesčių kontrolės veiksmus, mokestinius tyrimus, operatyvius patikrinimus ir mokestinius patikrinimus, atstovauja mokestiniuose ginčuose su mokesčių administratoriumi, Mokestinių ginčų komisijoje ir administraciniuose teismuose.

Siekiant taikiai išspręsti ginčą, sėkmingai vedame derybas, kai yra įstatyme numatyti pagrindai, sudarant susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl mokesčio dydžio.

Migracija ir užsieniečių atstovavimas

Bendrija teikia teisines paslaugas ir atstovauja užsieniečių interesams gaunat ir keičiant laikiną leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gaunant nacionalines (D) vizas Lietuvos Respublikoje. Atstovaujame klientų interesams teismuose Lietuvos institucijoms panaikinus laikiną leidimą gyventi.

Fizinių asmenų bankrotas

Bendrijos advokatai (advokatų padėjėjai) sėkmingai rengia ir teikia teismui pareiškimus dėl fizinio asmens bankroto bylų iškėlimo. Atstovauja klientus teismuose bei gali pasiūlyti fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūrą.

Šeimos ir paveldėjimo teisiniai santykiai

Bendrijos teisininkai konsultuoja sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, santuokos nutraukimo, vaikų ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, paveldėjimo bei kitais klausimais.

Rengiame susitarimus dėl santuokos  nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu bei atstovaujame klientų interesus nagrinėjant santuokos nutraukimo bylas teismuose.